start

Vi på MZ Bygg är glada och stolta över att vi är ett superföretag för tredje året i rad!!!
Veckans Affärer rankar varje år i samarbete med PAR årets Superföretag.
Superföretagen är effektiva, lönsamma, växer snabbt och har koll på finanserna. I år uppnår 317 bolag VA's krav för att hamna på listan. Totalt sett utgör superföretagen ungefär 0,1 procent av samtliga aktiebolag i det svenska näringslivet.


Årets superföretag lista 2011
Årets superföretag lista 2012
Årets superföretag lista 2013